Alle woningen zijn verkocht!

Wonen in HarenerHolt

Groen wonen op een toplocatie met alle voorzieningen binnen handbereik? Dat kan! Direct aan de noordkant van het dorp Haren en vlakbij de stad Groningen komt de nieuwe wijk HarenerHolt. De rijke historie van het gebied vormde de inspiratie voor de groene en karakteristieke indeling van de wijk. Knotwilgen, groene houtsingels en houtwallen bepalen het beeld en sluiten mooi bij aan bij het dorpse Haren. Tegelijkertijd bent u met een kwartiertje fietsen in het centrum van Groningen.

De Wijk

HarenerHolt wordt een eigentijdse woonwijk met in totaal ongeveer 350 woningen in diverse woonvormen: van sfeervolle huizen in groene hofjes tot halfvrijstaande woningen en vrije kavels waarop men een eigen huis kunt bouwen. De woonstraten zijn breed aangelegd en worden begeleid door groen en bomen. De wijk wordt een rustige 30-km zone met louter bestemmingsverkeer, dit betekent dat kinderen veilig en onbekommerd kunnen buitenspelen. Zo woont u comfortabel op de manier die bij u past.

Eeuwenoude woonlocatie

HarenerHolt is een gebied met een verhaal. Het gebied ligt op de flanken van de Hondsrug. Deze stuwwal uit de IJstijd is nog altijd duidelijk zichtbaar in het landschap. Door de eeuwen heen hebben er verschillende groepen mensen gewoond. Vanaf de 16e eeuw zochten rijke mensen deze plek uit om hun de buitenhuizen te bouwen. Zo heeft in de 18e eeuw het buitenhuis genaamd Emdaborg met bijbehorende boerderij Lusthorst in het gebied gestaan. Tijdens het archeologische onderzoek zijn restanten van de fundering van de Emdaborg aangetroffen. Historisch gezien is het gebied een geliefde locatie om te wonen.

 

Geveke Bouw & Ontwikkeling